När blir det färdigt?

- Första mötet via telefon eller på plats hos er, då vi utbyter information och önskemål kring projektet.

- Genomgång av skisser och ritningar, varpå offert och tidplan upprättas för projektet.

- Godkännande av offert och tidplan. Arbetet kan påbörjas, avslutas och slutgodkännas

Exempel på delad fakturering vid projekt med högt materialvärde och lång genomförandetid:

Upparbetade materialkostnader faktureras den 10 i månaden, med 10 dagars betalningsvillkor. Upparbetade arbetskostnader faktureras den 29 i månaden, med 30 dagars betalningsvillkor.

Foto Tid & Planeringsidan