Öka värdet – håll värdet

Din fastighets geografiska läge har självklart stor betydelse för värdet. Det har även de fasta/löpande kostnaderna för drift ex: energi och underhåll.

Senare års styling och renovering av fastigheter har visat att värdet kan öka med flera 100 000 kr.

Enkla åtgärder för ett nytt sätt att bo och leva, gör äldre hus attraktivare och skapar mervärde.

Budget, fast pris eller timdebitering. Det är upp till dig och uppdragets karaktär och storlek.

ROT-avdrag -30% på arbete.

Materialkostnader och arbetskostnader specificeras.

Foto ekonomisidan