Så tänker vi .. så gör vi

Små som stora jobb.

Nya ideer eller gamla beprövade metoder. Det handlar om vilka behov, vilken stil och vilka förväntningar du har som kund.

Med respekt för din ekonomi, din tid och ditt vardagsliv sker vårt arbete i gott samråd genom dialog.

-Lokalt byggmaterial – samarbete med lokala företag nära dig

-Byggåtervinning och sortering via miljöstation.

-Energitänk vid projektering och vid bygginsatser. Energi = ekonomi

Foto Filosofi & Miljösidan